top of page

Үйлчилгээ ба Үнэ

Таны үйл ажиллагаа болон борлуулалтын орлого, тайлангийн төлөл зэрэг олон хүчин зүйлээс шалтгаалан үнэ гардаг

Манай үйлчилгээ

Customer Support Icon

Анхан шатны зөвлөгөө, мэдээлэл

Нүүр хуудсанд дурьдсанчлан хувийн бизнесээ эхлэхээр зэхэж буй мөн эхлээд явж байгаа байгууллага болон хувь хүмүүст санхүүгийн баримт материалаа хэрхэн зөв хөтлөх талаар өгөх зөвлөгөө зөвлөмжийг хэлнэ.

Personal Assistant Icon

Улирлын тайлан бүрийн зөвлөгөө

Иргэний тайлан нь борлуулалтаас хамааран ихэвчлэн санхүүгийн жилд 1 удаа тайлагнадаг бол ААН-н тайлан нь нийгмийн даатгалд бүртгэлтэй бол сар бүр нөат төлөгч бол сар бүр болон улирал тутам татварын хэлтэст тайлан гаргадаг бөгөөд тайлан тус бүрт өгөх зөвлөмжийг хэлнэ.

Project Management Icon

Гэрээт нягтлангийн үйлчилгээ

Гэрээт нягтлангийн үйлчилгээ нь борлуулалтын орлого харьцангуй тогтворжсон улсын байгууллагуудад тогтмол тайлан тооцоо өгдөг бол тухайн байгууллагыг төлөөлөн харьяа санхүү татвар нийгмийн даатгалын байгууллагатай харилцаж аливаа эрсдэлээс сэргийлсэн зөвлөгөө өгч жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан гаргахыг хэлнэ.

Social Media Management Icon

Онлайнаар ажиллах боломжтой

Project Management Icon

Онлайнаар мэдээлэл зөвлөгөө өгч, тухайн тайлангийн анхан шатны баримтыг харж, тэдгээр мэдээлэлд үндэслэн тайлан гаргах боломжтой.

Administrative Support Icon
Data & Research Icon

Хамтарч ажиллах нээлттэй

Энэ чиглэлээр суралцаж байгаа болон цаашдаа ажиллах сонирхолтой төгсөх курсын оюутан шинэхэн нягтлангуудад манайх үргэлж нээлттэй.

Administrative Support Icon

Байгууллагын удирдлага болон бизнес эрхлэгч танд

Эрхэлж байгаа бизнесийнхээ санхүү, бүртгэл тооцоог өөрөө удирдаж, тайлангаа өөрөө гаргадаг болохыг хүсдэг бол танд тайлангаа хэрхэн гаргах зөвлөмж өгөх боломжтой.

Pricing

Үнийн санал

Тайлан гаргах үнийг шууд тогтсон дүнгээр хэлэх боломжгүй боловч хийгдэж байгаа ажил үйлчилгээний давтамжаас хамаарч үнэ хэрхэн

тогтох мэдээлэл авч болно

Plant Icon

Иргэний тайлан

Жилд нэг удаа

Иргэний жилийн борлуулалтын орлого 50 сая хүртэлх үнийн дүнтэй бол жилд нэг удаа тайлан гаргаж илгээнэ.

Ажил гүйлгээнээс хамаарна

Plant Icon

ААН-ын тайлан

Жилд 1-4 удаа

Борлуулалты орлого: 
50 сая хүртэл жилд 1 удаа
50-300 сая бол жилд 2 удаа
300 саяас дээш бол 4 удаа

Ажил гүйлгээнээс хамаарна

Plant Icon

Иж бүрэн тайлан

Жилд 1-12 удаа

Татвар, санхүү, Нийгмийн даатгал, НӨАТ, НХАТ гэх мэт бүх төрлийн тайлант тухайн тайлант хугацаанд иж бүрэн гаргаж тушаах

Судалж гаргана

bottom of page