top of page

Үйлчилгээ ба Үнэ

Таны үйл ажиллагаа болон борлуулалтын орлого, тайлангийн төлөл зэрэг олон хүчин зүйлээс шалтгаалан үнэ гардаг

Манай үйлчилгээ

Анхан шатны зөвлөгөө, мэдээлэл

Нүүр хуудсанд дурьдсанчлан хувийн бизнесээ эхлэхээр зэхэж буй мөн эхлээд явж байгаа байгууллага болон хувь хүмүүст санхүүгийн баримт материалаа хэрхэн зөв хөтлөх талаар өгөх зөвлөгөө зөвлөмжийг хэлнэ.

Улирлын тайлан бүрийн зөвлөгөө

Иргэний тайлан нь борлуулалтаас хамааран ихэвчлэн санхүүгийн жилд 1 удаа тайлагнадаг бол ААН-н тайлан нь нийгмийн даатгалд бүртгэлтэй бол сар бүр нөат төлөгч бол сар бүр болон улирал тутам татварын хэлтэст тайлан гаргадаг бөгөөд тайлан тус бүрт өгөх зөвлөмжийг хэлнэ.

Гэрээт нягтлангийн үйлчилгээ

Гэрээт нягтлангийн үйлчилгээ нь борлуулалтын орлого харьцангуй тогтворжсон улсын байгууллагуудад тогтмол тайлан тооцоо өгдөг бол тухайн байгууллагыг төлөөлөн харьяа санхүү татвар нийгмийн даатгалын байгууллагатай харилцаж аливаа эрсдэлээс сэргийлсэн зөвлөгөө өгч жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан гаргахыг хэлнэ.

Онлайнаар ажиллах боломжтой

Онлайнаар мэдээлэл зөвлөгөө өгч, тухайн тайлангийн анхан шатны баримтыг харж, тэдгээр мэдээлэлд үндэслэн тайлан гаргах боломжтой.

Хамтарч ажиллах нээлттэй

Энэ чиглэлээр суралцаж байгаа болон цаашдаа ажиллах сонирхолтой төгсөх курсын оюутан шинэхэн нягтлангуудад манайх үргэлж нээлттэй.

Байгууллагын удирдлага болон бизнес эрхлэгч танд

Эрхэлж байгаа бизнесийнхээ санхүү, бүртгэл тооцоог өөрөө удирдаж, тайлангаа өөрөө гаргадаг болохыг хүсдэг бол танд тайлангаа хэрхэн гаргах зөвлөмж өгөх боломжтой.

Pricing

Үнийн санал

Тайлан гаргах үнийг шууд тогтсон дүнгээр хэлэх боломжгүй боловч хийгдэж байгаа ажил үйлчилгээний давтамжаас хамаарч үнэ хэрхэн

тогтох мэдээлэл авч болно

Иргэний тайлан

Жилд нэг удаа

Иргэний жилийн борлуулалтын орлого 50 сая хүртэлх үнийн дүнтэй бол жилд нэг удаа тайлан гаргаж илгээнэ.

Ажил гүйлгээнээс хамаарна

ААН-ын тайлан

Жилд 1-4 удаа

Борлуулалты орлого: 
50 сая хүртэл жилд 1 удаа
50-300 сая бол жилд 2 удаа
300 саяас дээш бол 4 удаа

Ажил гүйлгээнээс хамаарна

Иж бүрэн тайлан

Жилд 1-12 удаа

Татвар, санхүү, Нийгмийн даатгал, НӨАТ, НХАТ гэх мэт бүх төрлийн тайлант тухайн тайлант хугацаанд иж бүрэн гаргаж тушаах

Судалж гаргана

bottom of page